SitoplazmaSitoplazma
Sitoplazma: Hücre zarı ve çekirdeğin arasını dolduran, yumurta akı kıvamında yarı akışkan, ve organelleri içeren sıvıdır. Ayrıca hücrenin yaşamı ile ilgili olayların oluştuğu yerdir.