TerlemeTerleme

Terleme

Terleme: Canlının vücut sıcaklığının yükselmesiyle, vücuttaki su molekülleri ısı alarak, ısınan suyun buharlaşma ile dışarı verilmesi sonucu organizmadaki vücut sıcaklığının korunma süreci.(1) Bitkilerde suyun, gövdeden yukarıya doğru çıkarak iletim basıncı yardımıyla bitki yapraklarından buharlaşması sürecidir. Bitkinin ısı düzeyini ayarlar.(2)