Tampon Çözeltiler



Tampon Çözeltiler

pH değişimine direnç gösteren çözeltilerdir.