Tampon ÇözeltilerTampon Çözeltiler

pH değişimine direnç gösteren çözeltilerdir.