Temel (parankima) DokuTemel (parankima) Doku

Temel (parankima) Doku

Temel (parankima) Doku

Temel (parankima) doku: Düzgün yapılı eni boyuna eşit ve canlı hücrelerden meydana gelmiştir. Çeperi daima ince, palzmaları bol olup ve çekirdekleri vardır. İçersindeki kloroplastlar ile fotosentez yapar.(Özümleme, depo, iletim ve havalandırma diye ayrı adlandırılabilir.)