Trioid BeziTrioid Bezi

Trioid Bezi

Trioid Bezi

Trioid Bezi

Trioid Bezi

Trioid Bezi

Trioid bezi: Boynumuzun tabanında soluk borusunun önünde yer alır.(H) harfi veya kelebek şekline benzer. Trioksin ve kalsitonin gibi hormonları salgılar.