TuzTuz

Tuz

Tuz

Tuz

Asitlerle, bazların reaksiyonu sonucu oluşan ürünlerdir.