Uyartı İletimiUyartı İletimi

Uyartı İletimi

Uyartı İletimi

Uyartı iletimi: Bir sinir hücresinin dentriti tarafından alınan uyartı elektriksel yük değişimi ile aksonlarda taşınır. Akson ucunda, salınan hormonlar ile ikinci sinir hücresinin dentiritine iletilir. Bu şekilde taşınarak sinir sistemindeki değerlendirme merkezi olan beyine getirilir. Daha sonra beyinde değerlendirilir ve uygun cevap oluşturulur. Oluşturulan cevaplar nöronlar ile kaslara yada bezlere gönderilir.