VanadyumVanadyum

Simgesi "v" olan , atom numarası 23 olan , kütle numarası 50.9415 olan , periyodik cetvelin 4. periyodunda 5b grubunda bulunan geçiş elementi olan metal özellikli elementtir