Vücut savunma sistemiVücut Savunma Sistemi

Vücut savunma sistemi: Lenf sistemiyle beraber çalışan, kanda bulunan akyuvarların vücuttaki yabancı maddelere ve mikroplara karşı verilen tepki düzenidir.