X-RaysX-Rays

Dalga boyu 0.01 ile 10 nanometre arasinda değişen yüksek
enerjili foton şeklindeki elektromanytetik ışınıma verilen ad