YadımlamaYadımlama

Yadımlama

Yadımlama: Çok atomlu büyük yapılı organik moleküllerin, yapı birimlerine ayrıştırılmasıdır. (ör: glikozun kimyasal bağlarının ayrılması ile ATP’nin oluşumu.)