Yaprak KınıYaprak Kını

Yaprak Kını

Yaprak Kını: Yaprağın dala bağlandığı geniş bölgesine denir. Dal ile yaprak kını arasında tomurcuk bulunur. (Ör: Gül)