Yeraltı SuyuYeraltı suyu

Yeraltı suyu: Yağışlarla beraber yeryüzüne ulaşan suyun bir kısmı bularlaşır, bir kısmı yerde akışa geçer, bir kısmı bitkilerce tutulur. Geri kalan bir kısmı ise toprağa sızar. Derinlerdeki tabakalara sızan sulara yer altı suyu denir.